Vyškov

Název přednášky: Koruna světa
Termín přednášky: 18. 10. 2023, 19:00
Místo konání: Besední dům, Jana Šoupala 137

Koruna světa je projekt Radka Jaroše, jehož cílem bylo postupně stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kontinentů světa. Projekt je logickým pokračováním Radkovy horolezecké kariéry během níž dokázal jako první Čech a teprve patnáctý na světě dosáhnout všech 14 osmitisícových vrcholů světa bez použití kyslíkového přístroje. Poutavá beseda o lidském odhodlání, krásách světa hor a rozmanité přírodě různých světadílů.

Předprodej vstupenek: on-line na www.mksvyskov.cz nebo osobně v Turistickém informačním centru Vyškov (tel.: 517 301 310/312/313) a na pokladně MKS (vždy hodinu před představením). Vstupné: 220 Kč.

Copyright © 2023 Radek Jaroš
| Instagram | Facebook | YouTube