Vše o nákupu v eshopu radekjaros.cz

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat a provozovatel těchto stránek údaje odstraní.

Copyright © 2023 Radek Jaroš
| Instagram | Facebook | YouTube